Tietoja

Tein väitöskirjani kryptovaluutoista ja lohkoketjutekniikoista Jyväskylän yliopistossa. Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot tein fysiikasta.

Olen radikaalipasifisti, absolutisti, ateisti, a(pothi)seksuaali, vegetaristi, optimisti, venturisti, kryonisti. Katson asioita omasta näkökulmastani enkä juurikaan tykkää omaksua jotain vanhaa toimintamallia vain siksi, että ”niin pitää tehdä”. Maailma on kehittynyt tähän pisteeseen siksi, että aina on ollut joku, joka on uskaltanut haastaa vallitsevat näkökannat.

Kannatan perustuloa ja radikaalisti lyhyempää työviikkoa, jotta kaikille riittäisi töitä.

Aseksuaalisuus

Aseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen muoto, joka tarkoittaa, että henkilö kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa minkään sukupuolen edustajaa kohtaan. Seksuaaliselle suuntautumiselle läheisiä käsitteitä ovat romanttinen suuntautuminen ja libido. Vaikka aseksuaali kokee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa, niin aseksuaali voi silti kokea jopa merkittävän paljon romanttista vetovoimaa jonkin sukupuolen edustajia kohtaan, ja lisäksi aseksuaalilla voi olla jopa voimakas libido.

Kryoniikka / Syväjäädytys

Noin 60 tuhatta suomalaista kuolee vuosittain. Noin 60% vainajista tuhkataan (krematoidaan) nykyään Suomessa – loput lähes poikkeuksetta arkkuhaudataan. Modernina vaihtoehtona voisi nähdä kryoniikan. Miksi ihmisen pitäisi valita kryosäilöntä? Miksi kryoniikasta pitäisi ylipäätään olla kiinnostunut?

  • Kryosäilöntä voisi estää informaatioteoreettisen kuoleman. Miltä tuntuu, jos kokonainen kirjasto palaa maan tasalle? Jokaisen ihmisen informaatioteoreettinen kuolema vastaa informaation kannalta monen kirjaston palamista maan tasalle.
  • Kryoniikka voisi ratkaista eutanasian eettisiä ongelmia (kryotanasia). Tällä hetkellä Suomessa on voimakas eutanasia-myönteinen liike. Olisi tärkeää tutkia kryosäilömisen (kryotanasian) tuomat mahdollisuudet ennen kuin eutanasiaa mennään laillistamaan.
  • Kokonaisen ihmisen kryosäilömisessä käytettävät tekniikat kävisivät yksittäisen elinten kryosäilömiseen. Eikö olisi hyvä, jos elinsiirtojen aikakriittisyydestä päästäisiin eroon?
  • Kryoniikka pakottaa meidät ajattelemaan tulevaisuutta, mikä on tärkeää, koska jokainen meistä viettää loppuelämänsä tulevaisuudessa.
  • Kryoniikka voisi motivoida lapsia ja nuoria opiskelemaan tieteitä. Emme voi menettää yhtä ainutta nuorta – jokainen tarvitaan talkoisiin rakentamaan hyvää tulevaisuutta.
  • Kryoniikka saanee meidät arvostamaan ihmiselämää, mikä voisi johtaa henkirikosten ja sotien vähenemiseen tulevaisuudessa.

Pasifismi

Mielestäni maanpuolustuksen ei ole pakko pohjautua tappavaan voimaan. Mikä tahansa konflikti on ratkaistavissa ilman verenvuodatusta ja ilman, että mitään osapuolta alistetaan sortovaltaan. Tappamattomuuteen on pyrittävä, koska ihmiselämä on arvokas, ja koska tappaminen johtaa usein loputtomaan kostonkierteeseen. Miksi pasifismissa on paljonkin järkeä?

  • Professori Timo Honkela esitti ajatuksia Rauhankoneesta, tekoälystä, joka toimisi tulkkina ihmisten tai ihmisryhmien välillä.
  • Itse uskon, että esimerkiksi ChatGPT:n kaltainen tekoäly voisi käydä valtavia tietomassoja läpi hetkessä ja esittää uusia ratkaisuja konfliktien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi väkivallattomasti.
  • Pasifismi ei ole aina ristiriidassa militarismin kanssa; pasifisti voi hyvinkin hyväksyä tappamattomat aseet kuten laser-aseen, joka käristää taivaalta vihollisen/vastustajan ampumat miehittämättömät droonit ja ohjukset. Kirkkailla laser-valoilla voi myös häiritä miehitettyjä hävittäjiä siten, että vihollisen/vastustajan pilotti joutuu käyttämään heittoistuinta.
  • Vihollisen/Vastustajan maavoimien hyökkäystä maahan voi pyrkiä estämään rakentamalla raja-alueelle vallihautatyyppinen (mahdollisesti kuiva) kaivanto, josta ei helposti pääse autoilla tai tankeilla yli. Siltojen rakentaminen moisen kaivannon yli ei ole mitenkään triviaali toimenpide viholliselle/vastustajalle. Tavallinen raja-aita tai muuri on huono, koska sen saa hajalle muutamalla tykinlaukauksella; vallihautaa on paljon vaikeampi ”tuhota”.